MENSJ Gespecialiseerde Coaching

 

 

 

Voorkomen is beter dan genezen!

Krijg grip op ziekteverzuim met effectieve stresspreventie

 

Verlaag het ziekteverzuim

Verlaag het ziekteverzuim binnen uw organisatie door te kiezen voor een consistente en resultaatgerichte aanpak.

Verbetering van prestaties

Mentaal vitale medewerkers hebben meer overzicht over hun dagelijkse taken en zaken.

Krijg grip op stress en vitaliteitszaken

Betrokkenen leren hoe ze om moeten gaan met stress en vitaliteitgerelateerde klachten.

In plaats van brandjes blussen en achter de feiten aanlopen binnen uw organisatie kiezen voor een effectieve aanpak?

We zien in de praktijk dat veel organisaties heel goed weten dat stress en vitaliteitsklachten een bedreiging vormen. Toch grijpt zeker 80% van deze organisaties niet in met als gevolg dat de organisatie in een neerwaartse spiraal terecht komt. Medewerkers zitten thuis zonder dat ze iets opleveren, andere medewerkers moeten gaten dichten en werken aan de ziekteverzuimdossiers. Doelen worden niet gehaald en het geld stroomt naar de verkeerde dingen. De organisatie doet een stap achteruit in plaats van vooruit.

Is dit herkenbaar?

Hoog ziekteverzuim

Gemiddeld gezien heeft 14% van uw medewerkers stress en burnoutklachten. Dit betekent continue een hoog risico op uitval binnen uw organisatie.

Verminderd werkvermogen

Medewerkers functioneren simpelweg minder omdat ze gebukt gaan onder stress en overbelasting met alle gevolgen van dien.

Grote impact op de organisatie

De impact van medewerkers met vitaliteitsklachten is enorm op uw organisatie! Wat betekent dit voor uw organisatiedoelen, wat betekent dit financieel?

Hoge kosten

Een zieke medewerker kost al snel €70.000,- Uitval door stressgerelateerde klachten leidt tot hoge verzuimkosten. Niet alleen de kosten voor ziekte stijgen maar ook de opbrengsten verminderen doordat medewerkers uitvallen.

Negatieve vicieuze cirkel

Bij een hoog uitvalpercentage belandt de organisatie in een vicieuze cirkel. De ziekte van medewerker 1 wordt opgevangen door medewerker 2 met een verhoogd risico op overbelasting en stress..

Hoog menselijk leed

Nog los van de aspecten als ziektekosten en ziekteverzuim is er ook sprake van menselijk leed. Uiteraard wilt u dit voorkomen binnen uw organisatie en een zo prettig mogelijke werkplek creëren voor medewerkers.

Superconcreet: wat levert een traject voor vitaliteitbevordering & stresspreventie op?

Motivatie stijgt

Medewerkers zijn gemotiveerder, meer betrokken wat resulteert in betere prestaties.

Ziekteverzuim daalt

Het ziekteverzuim binnen de organisatie daalt (t.a.v. vitaliteit en stress)

Vitale medewerkers

Medewerkers zijn vitaler en fitter waardoor ze meer bijdragen.

Effectiever werken

Effectiviteit groeit dooordat er meer rust en ontspanning is.